Weerbaarheidstraining voor kinderen

Elk uur bestaat uit een combinatie van fysieke en mentale weerbaarheid.

Welke onderwerpen komen aan bod?

1: Persoonlijke ruimte
2: Leren omgaan met gedrag van andere kinderen.
3: Bewust worden van eigen gedrag.
4: verdedigen stoten en trappen.
5: loskomen als iemand je vastpakt.
6: Iemand begrenzen met woorden en passende non-verbale communicatie.
7: leren herkennen van ongewenst gedrag en hoe hiermee om te gaan.
8: Pesten.
9: Wat gebeurt er nou met je als je boos wordt en hoe kan je ervoor zorgen dat je de controle weer terug krijgt.
10 krijg ik ergens een ja, nee of twijfel gevoel van en hoe ga ik hiermee om?

Kortom: een training waar ieder kind iets aan heeft!