Disclaimer

Just Be spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij er naar dat alle informatie op deze site juist en volledig is. Mochten er desondanks kennelijke onjuistheden of onvolledigheden in de gegevens voorkomen, dan aanvaardt Just Be geen aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Just Be behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.

Just Be streeft naar een foutloze werking en goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Just Be is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van kennelijke onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door het verspreiden van informatie via internet. Voorbeelden hiervan zijn storingen, of onderbrekingen van, of fouten, of vertraging in het verstrekken van informatie via internet door Just Be, of door u aan Just Be, of anderszins langs elektronische weg verstrekte informatie.

Just Be aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.