Privacy en cookies

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Just Be beauty en balance verwerkt van haar leden.

Indien je lid wordt van Just Be beauty en balance., of om een andere reden persoonsgegevens aan Just Be beauty en balance. verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

 1. Verantwoordelijke
  Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
  Just Be beauty en balance, Schaarstraat 18, 5388 KN, Nistelrode 06-655977171, KvK 17200169
  De functionaris ledenbeheer is bereikbaar via info@just-be.nu
 2. Welke gegevens verwerkt Just Be beauty en balance en voor welk doel
  1. In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
   a) voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht
   b) adresgegevens eventueel postadres
   c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
   d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts
  2. Just Be beauty en balance verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
   a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv deelname aan lessen van Just Be beauty en balance, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
   b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Just Be beauty en balance
   c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, b. van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.
  3. Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen metJust Be beauty en balanceen je te informeren over de ontwikkelingen van Just Be beauty en balance.


  E-mail berichtgeving (opt-out):
  Just Be beauty en balance gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail-nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie en over het lidmaatschap van Just Be beauty en balance. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via een mailbericht aan info@just-be.nu.

 3. Bewaartermijnen
  Just Be beauty en balance verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot 7 jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

  Verwerkingsregister
  De persoonsgegevens zijn in dit beleidsdocument uitputtend vermeld en worden door Just Be gebruikt met de minimale bewaartermijn. Daarbij is de grondslag terug te voeren op de Wet op Rijksbelastingen v.w.b. de Debiteuren- en Crediteurenregistratie, het Vrijstellingsbesluit WBP v.w.b. de Ledenbezoekregistratie en op een gerechtvaardigd belang voor efficiënte en juiste bedrijfsvoering i.r.t. Klantcontactmanagement.

 4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
  Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Just Be beauty en balance passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
 5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
  1. Via de ledenadministratie van Just Be beauty en balance kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Just Be beauty en balancezal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
  2. Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
  3. Indien je klachten hebt over de wijze waarop Just Be beauty en balance je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met Joyce Broeren.
  4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie via info@just-be.nu.
 6. Wijzigingen
  Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.
 7. Cookies
  Cookies van Just-Be
  Wij gebruiken cookies voor het meten van het bezoek op onze website. Cookies zijn kleine bestandjes die op uw computer kunnen worden opgeslagen. Hierdoor herkennen wij u (uw computer) bij een volgend bezoek. Met de gegevens die wij verkrijgen uit de cookies analyseren wij onze website. En we kijken waar wij de gebruikersvriendelijkheid kunnen verbeteren. Daarnaast gebruiken wij deze gegevens om de website zoveel mogelijk aan te passen en af te stemmen op uw persoonlijke voorkeuren. Wij kunnen bijhouden welke pagina’s van onze site u bekijkt. Daarmee kunnen we rekening houden als wij u informatie sturen over onze producten en diensten.

  Cookies van derden
  We kunnen ook cookies plaatsen op websites van anderen. Bijvoorbeeld met internetadvertenties. Bezoekt u die websites? Dan kunnen we u hiermee gerichte aanbiedingen doen. Dat kan voor producten of diensten die voor u interessant kunnen zijn. Om de resultaten van cookies van derden te bepalen en analyseren werken we samen met partijen die gespecialiseerd zijn in advertentie-technologieën.

  Verwijderen van cookies
  Wilt u niet dat wij cookies gebruiken? Bij de instellingen van uw internetbrowser kunt u cookies in-uitschakelen en verwijderen. Dit kunt u alleen zelf doen omdat cookies op uw computer zijn opgeslagen. Door het uitschakelen van cookies is het mogelijk dat sommige gedeelten van onze website niet (geheel) bruikbaar zijn. Uitleg over het aanpassen van uw cookie instellingen vindt u in de 'Help' functie van uw browser.

  Ophttp://www.youronlinechoices.com/be-nl/kunt u cookies van derden centraal verwijderen, zodat deze bestanden niet bij een andere website teruggeplaatst worden.